Børnesager

Advokatfirmaet er specialiseret indenfor børnesager.

Advokat Sidse Walther er ansvarlig for Advokatfirmaets børnesager.

Særligt sager vedrørende bopæl og forældremyndighed er sager som Advokatfirmaet har stor erfaring med. Det gælder både kontakten til myndighederne og prøvelsen ved domstolene.

Alle afgørelser i børnesager træffes ud fra en vurdering af hvad der er barnets tarv. Advokatfirmaet vil altid i sin rådgivning inddrage hensynet til barnets tarv og Advokatfirmaet vil derfor aldrig anlægge en strategi som fører til yderligere konflikter mellem parterne eller medfører at der reelt ikke tages hensyn til barnets tarv.

Du kan altid kontakte Sidse Walther for et gratis og uforpligtende møde hvor din og dit barns situation og muligheder gennemgås grundigt.