Information til pårørende

Det er ofte vanskeligt at være pårørende til en person som er tiltalt i en straffesag. Særligt hvis pågældende er varetægtsfængslet.

Advokatfirmaet hjælper og rådgiver altid pårørende og afholder altid gerne ét eller flere gratis møder med de pårørende.

Al kontakt med pårørende sker naturligvis med respekt for den tavshedspligt som Advokatfirmaet er underlagt.