Info til klienter og pårørende

Der er en lang række forhold man som pårørende eller klient skal være opmærksom på. Her på siden redegøres nærmere for de væsentligste punkter. Ved kontakt til Advokatfirmaet vil du dog altid modtage yderligere information.

Eksempelvis vil alle klienterne blive vejledt omkring sagsomkostningerne, tavshedspligt, den konkrete sags forløb samt en række andre forhold.