Økonomisk kriminalitet

Advokatfirmaet er specialiseret i sager vedrørende økonomisk kriminalitet. Der er tale om et område som kræver højt specialiseret viden indenfor blandt andet skatteret, selskabsret samt en række andre retsområder.
Sagstyperne kan eksempelvis være:

  • Skatte- og momssvig
  • Afgiftssvig
  • Bedrageri
  • Databedrageri
  • Underslæb
  • Kursmanipulation, insiderhandel og lignende.

Fælles for disse sagsområder er at de forudsætter stor specialviden indenfor blandt andet Selskaberetten, Skatteretten, Børsretten mv.

Hvis du er blevet sigtet eller tiltalt i en sag vedrørende økonomisk kriminalitet kan du altid kontakte Advokatfirmaet med henblik på at få en vurdering af din sag.