Prisoplysninger

Sagsomkostningerne i de sager Advokatfirmaet påtager sig fastsættes typisk af Retten.

Honoraret fastsættes efter faste takster og prisen er derfor den samme uanset om man vælger sin egen advokat eller benytter den advokat Retten har udpeget.

Du kan her hente de takster som domstolene anvender for 2018.

Vejledende honorartakster for forsvarer

Sagsomkostningerne fastsættes efter den tid der bruges på behandling af sagen. En hovedforhandling af 5 timers varighed afregnes eksempelvis til kr. 12.790 ex. moms. Der anvendes en generel timetakst på kr. 1.740 ex. moms.

Ved modtagelsen af en sag fremsendes altid nærmere information om sagsomkostningerne til klienten.

Telefonsamtaler og møder med pårørende afholdes altid gratis. Telefonsamtaler med arrestanter medfører heller ikke yderligere sagsomkostninger. Man kan derfor altid kontakte Advokatfirmaet for en snak om en sag uden at dette på nogen måde medfører sagsomkostninger.