Regler for advokater

Alle advokater er forpligtet til at være medlem af Advokatsamfundet og er samtidig forpligtet til at følge en række regler fastsat i Retsplejeloven og af advokatmyndighederne.

Du kan læse mere om de regler der gælder for advokat på Advokatsamfundets hjemmeside. Her finder du blandt andet link til de advokatetiske regler som også gælder for forsvarer i straffesager.