Udlændingesager

Advokatfirmaet beskæftiger sig med Udlændingeret. Særligt sager vedrørende udvisning på baggrund af domme i straffesager har Advokatfirmaet stor erfaring med. Advokatfirmaet kan derfor repræsentere en udlænding under en straffesag med påstand om udvisning, under en efterfølgende prøvelse af udvisning og i forbindelse med en prøvelse af mulighederne for udvisning i Flygtningenævnet.

Udlændingeloven er løbende ændret gennem de seneste år og reglerne omkring udvisning er nu strammet i et omfang så reglerne i høj grad er på kant med den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Der er derfor tale tale om et retsområde som kræver stor specialistviden.