Udvisning

Gennem de seneste år har folketinget gennemført en række ændringer og stramninger af reglerne for udvisning af personer som bliver dømt for overtrædelse af straffeloven.

Aktuelt er udlændingelovens bestemmelser om udvisning strammet så meget, at reglerne reelt er på kant med Menneskerettighedskonventionen.

Advokatfirmaet har ført et meget stort antal sager vedrørende udvisning og har derfor stor indsigt i lovgivningen på området. Herunder også praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. I en lang række af disse sager er klienterne blevet frifundet for Anklagemyndighedens påstand om ubetinget udvisning.