Varetægtsfængsling og afsoning

Beslutning om varetægtsfængsling træffes altid af en dommer på begæring fra politiet.

Men den praktiske afvikling af varetægtsfængslingen varetages af Kriminalforsorgen i samarbejde med politiet. Som varetægtsfængslet har man en række rettigheder som er beskrevet i varetægtsbekendtgørelsen.

Rettighederne er nærmere beskrevet i varetægtsvejledningen.

Der kan ligeledes findes yderligere information på Kriminalforsorgens hjemmeside ligesom man altid kan kontakte Advokatfirmaet for at få råd og vejledning omkring reglerne for varetægtsfængsling.

Kriminalforsorgen er også ansvarlig for afsoning af straffedomme. Herunder også afvikling af betingede domme med tilsyn, afsoning med fodlænke mv.

Det er også Kriminalforsorgen der i første omgang træffer afgørelse om prøveløsladelse eller afslag på prøveløsladelse. Disse afgørelser kan indbringes for domstolene og man har ret til at være repræsenteret af en advokat ved både sagernes behandling ved Kriminalforsorgen og ved prøvelsen ved domstolene.