Mia Vest Rasmussen

Mia Vest Rasmussen er født i 1995. Hun er studerende på Aarhus Universitet og er på nuværende tidspunkt i gang med at afslutte den juridiske kandidatuddannelse. Hun færdiggjorde sin bacheloruddannelse i 2018. Hun var i foråret 2019 praktikant ved firmaet, og hun er sidenhen blevet ansat som studentermedhjælper. Hun arbejder med juridisk sagsbehandling samt administrative opgaver.

Mia har tidligere arbejdet ved KRIM Retshjælp, hvor hun primært arbejdede med straffuldbyrdelse.

Mangler du advokathjælp?