UngdomskriminalitetsnævnetDu har mulighed for at få en gratis advokat til at tale din sag i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Ungdomskriminalitetsnævnet er en ordning, der blev indført i 2019 for at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Nævnet behandler sager, hvor børn og unge i alderen 10-17 år er mistænkt eller dømt for kriminalitet. Nævnet kan i disse sager træffe afgørelse om forskellige foranstaltninger og forløb i forhold til barnet eller den unge.

Det er vigtigt, at børn og unge under 18 år føler sig hørt, og at deres sager bliver afgjort i overensstemmelse med reglerne. Derfor er det særligt vigtigt at rådføre sig med en advokat.

Hvis du er forælder til et barn, eller du er et barn over 12 år, der er indkaldt til et møde i Ungdomskriminalitetsnævnet, kan du have ret til at få en gratis advokat. Kontakt derfor advokat Sidse Walther eller advokat Signe Suhr Mortensen og hør nærmere om dine muligheder.

Mangler du advokathjælp?