Philip D. D. Møller

Philip D. D. Møller er født i 1972. Han er uddannet jurist i 2010, hvor han bliver udnævnt som politifuldmægtig. I de efterfølgende år gør han først og fremmest tjeneste i Østjyllands Politi, bl.a. i Advokatur for Organiseret Kriminalitet og i Arrestantgruppen.

I 2015-2017 er Philip anklager ved Statsadvokaten i Viborg. I evalueringen fra statsadvokaten fremgår bl.a., at Philip er en dygtig jurist, som arbejder selvstændigt og meget grundigt, og at han behandler såvel større som juridisk komplekse sager med stor sikkerhed. Endvidere fremgår, at Philip har en særdeles god fremtoning i retten, hvor hans klare og tydelige mundtlige kommunikation kommer ham til gode, samt at han er teoretisk velfunderet og har et særdeles godt juridisk jugement.

I udgangen af 2017 vender Philip tilbage til Østjyllands Politi, hvor han varetager en bred vifte af opgaver. Bl.a. er Philip i flere perioder kontaktperson for politiet i Aarhus Vest og specialpatruljerne i Østjyllands Politi, hvor hovedopgaven er at yde rådgivning til politiet. I 2020-2021 er Philip tilbage i Arrestantgruppen under Advokatur for Specielle Sager, hvor hans primære opgave er at møde i grundlovsforhør og arrestantsager samt at yde faglig sparring til politiet i relation til efterforskning. Endvidere er Philips hovedopgave igennem flere år at træffe afgørelser om, hvorvidt der i de konkrete sager skal rejses tiltale, eller om en sag skal ”sluttes på skrivebordet”.

Den 1. januar 2020 modtager Philip en udtalelse fra anklagemyndigheden med ros for ”… sine meget brede generalistkompetencer og evnen til selvstændig udførelse af arbejdet, idet han formår og stiller sig til rådighed for løsningen af alle forekommende generalistfunktioner og særlige indsatser”.

For Philip er det helt afgørende at møde sin klient på en venlig, tillidsvækkende og uformel måde: Det er ikke nok at levere en høj grad af faglighed. Man skal også kunne føre sin klient igennem en retssag på en god og tryg måde, hvor klienten løbende står med en klar oplevelse af at være højt prioriteret. Derudover skal man selvfølgelig kunne yde hurtig og præcis rådgivning, når telefonen pludselig ringer og en klient har brug for her og nu-hjælp.

Mangler du advokathjælp?