Gratis møde

Pårørende til personer, som er mistænkt i en straffesag eller er varetægtsfængslet i en straffesag, er stillet i en meget vanskelig situation. Hverdagen skal fungere uden den fængslede, og utrygheden og usikkerheden vedrørende den kommende sag skal håndteres.

Advokatfirmaet kan på mange punkter hjælpe med at afklare de mange spørgsmål, der opstår i den situation. Derfor kan de pårørende altid få ét eller flere gratis møder med advokaten, hvor sagen og fremtidsudsigterne kan drøftes. Advokaten er ofte underlagt en streng tavshedspligt vedrørende sagen, og den må selvfølgelig respekteres. Alligevel kan advokaten som regel hjælpe til at skabe mere tryghed for de pårørende i forløbet.

Mangler du advokathjælp?