Mads Merrild

Mads Merrild er som led i sin ansættelse autoriseret under advokat Jan Schneider.

Mads er født i 1992 og blev ansat i firmaet i september 2023, ligesom han tidligere har været ansat som juridisk praktikant. Han har under sit studie fulgt størstedelen af de strafferetlige fag på Aarhus Universitet, hvor han blev uddannet som jurist i juli 2020. Efter endt studie har han udover stor erfaring med strafferet også fra sit tidligere arbejde erfaring med civile sager, herunder sagsbehandling ved offentlige myndigheder inden for det lejeretlige område.

Mads Merrild arbejder i tæt samarbejde med advokat Jan Schneider og kontorets øvrige advokater, hvorfor han har et gennemgående kendskab til advokatkontorets verserende sager.

Mangler du advokathjælp?