Straffesager mod offentligt ansatte

Der rejses årligt et betydeligt antal straffesager mod offentligt ansatte. Det kan være ansatte i den offentlige administration, forsvaret, politiet eller lignende. Der er stigende fokus på offentligt ansattes ageren via blandt andet forskellige whistleblowerordninger, undersøgelseskommissioner og lignende. Der ses derfor også et stigende antal straffesager mod offentligt ansatte.

Straffelovens kapitel 16 indeholder bestemmelserne om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv mv.

Sagerne stiller ofte særlige krav til forsvareren, idet der kræves detaljeret kendskab til den offentlige forvaltning og de enkelte myndigheders arbejdsvilkår og arbejdsmetoder. Advokatfirmaet har stor erfaring med at varetage hvervet som forsvarer i sager vedrørende straffelovens kapitel 16.

Ofte involverer sagerne ansættelsesretlige forhold, og Advokatfirmaet kan både internt og via eksterne samarbejdspartnere sikre, at også det arbejdsretlige aspekt af sagerne håndteres optimalt. Dette gælder både i relation til spørgsmål om hjemsendelse, fritstilling og den efterfølgende tilbagevenden til jobbet, når sagen er afsluttet.

Advokatfirmaet har endvidere stor erfaring med håndtering af pressen og generel juridisk krisehåndtering. Sagerne har typisk store konsekvenser for de involverede personer, og derfor har Advokatfirmaet altid stor fokus på i disse sager at sikre et hurtigt møde med klienten, hvor alle aspekter gennemgås grundigt og detaljeret. Det er vigtigt at sikre grundig rådgivning og tilrettelæggelse af den rigtige strategi på et tidligt stadie i sagerne, hvor der stadig er mulighed for at påvirke sagerne forløb.

Advokatfirmaet kan repræsentere klienterne i disse sager ved alle retsinstanser samt i undersøgelseskommissioner, interne undersøgelser og lignende.

Mangler du advokathjælp?