Konkurskarantænesager

Konkurskarantæne betyder, at man for en periode ikke kan deltage i ledelsen af virksomheder uden af hæfte personligt for virksomhedens forpligtelser (aktieselskaber, anpartsselskaber mv.). Forbuddet omfatter altså at være direktør i aktieselskaber (A/S, anpartsselskaber (ApS) og iværksætterselskaber (IVS).

I forbindelse med en konkurs kan kurator begære skifteretten om at pålægge en person, der har deltaget i ledelsen af skyldnerens virksomhed, konkurskarantæne. Hvis man pålægges konkurskarantæne, medfører det, at man i en periode ikke må deltage i ledelsen af virksomheder, hvor man ikke hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser.

Advokatfirmaet har stor erfaring med at føre konkurskarantænesager. Advokatfirmaet besidder den selskabsretlige forståelse, der ofte kræves for at kunne føre en konkurskarantænesag til klientens tilfredshed.

Når der anlægges sag om konkurskarantæne, har den, der begæres pålagt konkurskarantæne, krav på at få en advokat beskikket. Dette indebærer, at statskassen indledningsvist betaler sagens omkostninger. Hvis du bliver dømt, må du dog påregne selv at skulle betale sagsomkostningerne helt eller delvist.

Mangler du advokathjælp?