Besøg til arrestanter

Pårørende har ret til at besøge den sigtede i fængslet eller arresten, og advokatfirmaet hjælper altid gerne med at få iværksat besøg.

Ofte afvikles besøg med såkaldt brev- og besøgskontrol, hvilket indebærer, at en betjent overværer besøget, at der som regel kun tillades besøge en gang om ugen af en varighed på en halv til en hel time. Advokatfirmaet kan altid rådgive nærmere om afviklingen af sådanne besøg og kan i visse tilfælde også hjælpe med at få udvidet adgangen til besøg eller få brev- og besøgskontrollen helt ophævet.

Mangler du advokathjælp?