Sidse Walther

Sidse Walther er født i 1980 og blev uddannet som jurist fra Aarhus Universitet i 2008. Sidse Walther blev advokat i 2011. Sidse Walther har mange års erfaring som forsvarer i større og mindre straffesager. Klienten og det menneskelige aspekt i sagen er altid i fokus. Grundighed og ordentlighed er blandt nøgleordene i Sidse Walthers arbejde som forsvarsadvokat.

Sidse Walther har også stor erfaring inden for mere alvorlige straffesager vedrørende narko, drab og lignende.

Fra sin ansættelse i Skatteankestyrelsen har Sidse Walther også erfaring med og indsigt i offentlige myndigheders sagsbehandling inden for skatte- og afgiftsområdet.

Mangler du advokathjælp?