Sagsomkostninger

I forbindelse med modtagelsen af din sag vil du modtage et obligatorisk aftalebrev med prisinformation. Brevet sendes til e-Boks, hvis du har givet tilsagn til dette, og ellers udleveres brevet typisk til dig personligt i forbindelse med det første møde.

I straffesager fastsættes honoraret ud fra nogle faste takster, som domstolene fastsætter. 

I straffesager kan du som regel få beskikket en forsvarer. Det betyder, at statskassen i første omgang betaler sagens omkostninger. Hvis du bliver dømt, skal du dog påregne selv at skulle betale omkostningerne til egen forsvarer helt eller delvist.

Du kan også blive dømt til at betale andre omkostninger i sagen; eksempelvis udgifter til sagkyndig bistand, udgifter til diverse erklæringer og lignende.

I andre sager fastsættes honoraret efter aftale mellem advokatfirmaet og klienten. Honoraret aftales individuelt, idet det afhænger af sagens karakter og forventede omfang. Der afregnes altid med udgangspunkt i en fast timepris og på baggrund af faktisk medgået tid.

Mangler du advokathjælp?