Artikler & nyheder

Nye regler til forebyggelse af fangeflugter

Nye regler til forebyggelse af fangeflugter Med virkning fra 1. januar 2022 er der indført nye regler med henblik på at reducere antallet af fangeflugter. Reglerne er vedtaget på baggrund af Lovforslag nr. 77 2021-22. Reglerne giver ifølge en ny bestemmelse i retsplejelovens § 748a, stk. 2, mulighed for, at retten kan bestemme, at den

Kravet om forsæt i lyset af to nye domme

Kravet om forsæt i lyset af to nye domme Er kravet om forsæt i dansk strafferet erstattet med et krav om uagtsomhed? Spørgsmålet diskuteres i lyset af den historiske udvikling af forsætsgraden dolus eventualis og i lyset af to af dansk rets mest omtalte straffesager, som begge er afgjort i december 2021. Strafansvar kræver efter

Frifundet for 1 kg. amfetamin

Frifundet for 1 kg. amfetamin Retten i Viborg har i dag afsagt dom i en sag vedrørende besiddelse af cirka 1,3 kg. amfetamin. Anklagemyndigheden påstod fængsel i 3 1/2 år. Retten frifandt den tiltalte for 1 kg. og idømte en straf på 1 års fængsel for den erkendte mængde på cirka 300 gram. Samtidig løslod

Delvis frifindelse i nævningesag vedrørende grov vold

Delvis frifindelse i nævningesag vedrørende grov vold Retten i Herning har frifundet en tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 246. Dermed idømmes den tiltalte en dom, der er flere år lavere end den straf, anklagemyndigheden ellers ville have påstået. Straffelovens § 246 indeholder en bestemmelse, som forhøjer strafferammen for de voldsforhold, der enten på grund

Delvis frifindelse i sag om jobrotationsydelse – kommunen havde ikke styr på reglerne

Delvis frifindelse i sag om jobrotationsydelse – kommunen havde ikke styr på reglerne Vestre Landsret afsagde den 30. august 2019 dom om sag vedrørende jobrotationsydelser. Forsvarer Jan Schneider var i Vestre Landsret vedr. snyd med jobrotationsydelser. Tiltalen lød på uberettiget vinding af et millionbeløb, og der havde været stor mediebevågenhed i forbindelse med sagens gang.

Mangler du advokathjælp?