Delvis frifindelse i nævningesag vedrørende grov vold

Retten i Herning har frifundet en tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 246. Dermed idømmes den tiltalte en dom, der er flere år lavere end den straf, anklagemyndigheden ellers ville have påstået.

Straffelovens § 246 indeholder en bestemmelse, som forhøjer strafferammen for de voldsforhold, der enten på grund af voldens karakter eller skadernes karakter ligger i den absolut alvorligste kategori.

Det er også straffelovens § 246, der anvendes i sager om vold med døden til følge, og domfældelse efter bestemmelsen medfører tit domme på 5-6 års fængsel.

Nævningetinget fandt ikke, at der var ført bevis for, at volden var så grov, eller at skaderne havde en karakter, der gjorde det muligt at anvende straffelovens § 246. Dommen er ret principiel, fordi der i forvejen kun findes et begrænset antal sager, som udgør fortolkningsbidrag til straffelovens § 246.

Retten i Herning har lagt en beskrivelse af dommen på sin hjemmeside. Læs mere her.