Almindelig økonomisk kriminalitet

Almindelig økonomisk kriminalitet straffes som regel efter straffelovens bestemmelser om tyveri, bedrageri, databedrageri, dokumentfalsk og lignende. Der er tale om et retsområde, som i mange sammenhænge kræver stor kapacitet hos forsvareren og stor specialviden om både efterforskningsmetoder og forskellige andre forhold.

Økonomiske straffesager er ofte meget omfattende og særdeles komplicerede. Derfor er det vigtigt at vælge en advokat med både den nødvendige erfaring og viden inden for dette område.

Mangler du advokathjælp?