Frit forsvarervalg

Det er frit forsvarervalg i Danmark. Det betyder, at man som sigtet eller tiltalt selv vælger sin forsvarer. Det betyder også, at man på et hvilket som helst tidspunkt kan vælge en anden advokat.

Man kan skifte advokat ved at kontakte den nye advokat, som man ønsker. Hvis man er fængslet, skifter man advokat ved at skrive til retten. 

Det frie forsvarervalg er dog begrænset af et regelsæt, som skal sikre en hurtig afvikling af straffesager. Når en sag er berammet, kan man derfor som udgangspunkt kun skifte forsvarer, hvis den nye forsvarer kan møde.

Det er derfor vigtigt at antage den rette forsvarer så tidligt i forløbet som muligt.

Det er ikke forbundet med meromkostninger at skifte forsvarer og en valgt forsvarer koster det samme som en beneficeret forsvarer. Statskassen betaler også i første omgang honoraret til den valgte forsvarer. Du kan læse mere om sagens omkostninger her.

Mangler du advokathjælp?