Sådan forløber en straffesag

Ikke to sager er ens. Som regel kan forløbet deles op i en efterforskningsfase, en tiltalerejsning og en hovedforhandling, som finder sted i retten. Det er ved afslutningen af hovedforhandlingen, dommen afsiges.

Advokatfirmaet har stor erfaring med at repræsentere mistænkte, sigtede og tiltalte lige fra opstarten af en efterforskning, til sagen er afsluttet ved domstolene. Advokatfirmaet har gennem de seneste år afsluttet flere hundrede straffesager indenfor stort set alle strafferetlige sagsområder. Du vil altid på et tidligt tidspunkt i forløbet blive indkaldt til et møde, hvor det forventede sagsforløb gennemgås.

Advokatfirmaet kan bistå med blandt andet følgende

  • Deltagelse i grundlovsforhør og fristforlængelser
  • Deltage i retsmøder vedrørende indgreb (ransagning, aflytning mv.)
  • Deltage i efterforskningen som enten udføres i samarbejde med politiet eller som selvstændig efterforskning udført af advokatfirmaet
  • Udarbejdelse af juridiske notater og undersøgelser vedrørende relevante retsområder
  • Udarbejdelse af processkrifter
  • Deltagelse i retsmøder ved både byret, landsret og Højesteret
  • Føre sager vedr. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
  • Føre sager ved forskellige administrative klagemyndigheder

Mangler du advokathjælp?