Svig med skat, afgifter, moms, tilskud og lignende

Det kræver stor specialviden indenfor skatte- og afgiftsretten at fungere som forsvarer i sager vedrørende skatter og afgifter.

Advokat Jan Schneider har gennem hele sin karriere som advokat haft netop denne type sager som sit speciale og har derfor ført en lang række civile sager og straffesager vedrørende skatter og afgifter.

I de mere omfattende sager kan advokatfirmaet koble flere interne sagsbehandlere på, og advokatfirmaet har erfaring med også at benytte ekstern bistand i form af revisorer og andre eksperter. På den måde sikres, at advokatfirmaet til enhver tid kan matche både ressourcerne og de faglige kompetencer hos politiet og anklagemyndigheden. Dette gælder også i eksempelvis de største sager, hvor SØIK fungerer som efterforskere og anklagemyndighed.

Mangler du advokathjælp?