SærlovssagerSærlovssager omfatter en lang række sager. Der kan være tale om dyreværnssager, miljøsager, byggesager, rådgivningssager og lignende.

Det er ikke muligt at opremse samtlige retsområder. Du kan her se omtale af et par af de mere kontroversielle sager, advokatfirmaet på det seneste har været involveret i.

Når advokatfirmaet modtager en sag, som involverer særlovgivningen, gennemgås og analyseres det relevante retsområde altid meget grundigt. Dette sker altid i samarbejde med klienten, som tit selv har stor indsigt i retsområdet, og det sker ofte ved inddragelse af relevante eksperter.

Samtidig drages advokatfirmaet fordel af den omfattende erfaring, advokatfirmaet har med straffesager generelt og på den måde tilrettelægges altid det optimale forsvar i sagen.

Mangler du advokathjælp?