Hvidvask og børssvig

Hvidvask, misbrug af insiderviden, kursmanipulation og lignende sager vedrørende børsretten hører under advokatfirmaets specialeområder sammen med en lang række andre sager vedrørende økonomisk kriminalitet.

Der er tale om retsområder, som kræver stor specialviden, ikke kun indenfor strafferetten, men også inden for det retsområde, sagen vedrører. I sager vedrørende børssvig kræves der endvidere stor indsigt i, hvordan markederne fungerer, og hvordan der generelt ageres i erhvervslivet. Hvidvask er et sagsområde, som gennem de seneste år har fået langt større fokus, og derfor er der også en stigning i antallet af sager.

Kontakt advokatfirmaet for en uforpligtende snak om mulighederne og strategien i din sag.

Mangler du advokathjælp?