Etiske regler

Advokatfirmaet er underlagt de sædvanlige advokatetiske regler. Derudover har advokatfirmaet udarbejdet sine egne interne etiske regler, som tager særligt sigte på håndteringen af de ofte vanskelige etiske dilemmaer, der opstår i straffesager. Alt personale er bekendt med disse regler og har skrevet under på at ville følge disse etiske regler.

Mangler du advokathjælp?