Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet er i voldsom vækst i Danmark. Dette skyldes blandt andet en stigning i internetkriminaliteten, men også den internationale grænseoverskridende økonomiske kriminalitet er i vækst. Endelig er der opstået en række sager vedrørende svig med skatter og afgifter i kølvandet på SKATs ringe kontrol og efterforskning i disse sager gennem en årrække.

Økonomiske straffesager har gennem mange år været ét af advokatfirmaets kerneområder.

Mangler du advokathjælp?