Om advokatfirmaet

Advokatfirmaet Jan Schneider er stiftet af Jan Schneider i 2018.

Jan Schneider har tidligere i en længere årrække været partner og indehaver i TVC Advokatfirma og har i den forbindelse oparbejdet en høj grad af specialisering indenfor strafferetten og indenfor økonomiske straffesager.
Advokatfirmaet er højt specialiseret indenfor straffesager på en række områder; eksempelvis almindelige overtrædelser af straffeloven, økonomisk kriminalitet og særlovssager.
Advokatfirmaet er stiftet med det ene formål at levere det bedste forsvar i enhver straffesag, firmaet er involveret i.

Strafferetten er et kompliceret retsområde.

Hvis en sag skal varetages bedst muligt, skal advokaten have stor indsigt i lovgivningen på en række områder, stor indsigt i klientens situation og stor erfaring med at optræde i retten.

Særligt større straffesager er meget ressourcekrævende. Advokatfirmaet har derfor altid mulighed for at tilknytte ekstra juridisk personale til at udføre undersøgelser, juridisk research mv., således at advokatfirmaet til enhver tid kan matche de myndigheder, klienten står overfor.

 

Advokatfirmaet og advokat Jan Schneider har gennem mange år været repræsenteret i nogle af de største, mest komplekse, mest omtalte og alvorligste straffesager i Danmark.

Som eksempler kan nævnes Udbyttesagen, Britta Nielsen-sagen og Nordlys-sagen. Men også mindre og meget principielle sager som eksempelvis den første sag om drab på en ulv i Danmark, sagen om Danish Space Challenge og en række andre speciallovssager har advokatfirmaet været repræsenteret i. Advokatfirmaet har derfor stor ekspertise, når det kommer til at håndtere både myndighederne, pressen og offentligheden i store og komplekse straffesager.

Mangler du advokathjælp?