Frifundet for 1 kg. amfetamin

Retten i Viborg har i dag afsagt dom i en sag vedrørende besiddelse af cirka 1,3 kg. amfetamin. Anklagemyndigheden påstod fængsel i 3 1/2 år. Retten frifandt den tiltalte for 1 kg. og idømte en straf på 1 års fængsel for den erkendte mængde på cirka 300 gram. Samtidig løslod retten den tiltalte på trods af anklagemyndighedens begæring om fortsat fængsling.

Sagen angik hovedsagligt spørgsmålet om, hvorvidt der kunne dømmes for mere end den erkendte mængde på cirka 300 gram. Retten fulgte i det hele advokat Jan Schneiders påstand. Efter domsafsigelsen begærende anklageren den tiltalte, som havde siddet varetægtsfængslet i cirka 5 1/2 måned, fortsat fængslet. Retten løslod på begæring af Jan Schneider den tiltalte, som derfor kunne tage hjem.