Mark Lauge Pedersen

Mark Lauge Pedersen er født i 1996. Han blev ansat i firmaet i januar 2019. Han var juridisk praktikant i firmaet i efteråret 2019. Mark Lauge Pedersen færdiggjorde sin kandidat i sommeren 2020, og han er d. 1. juli 2020 overgået til en stilling som advokatfuldmægtig i firmaet.

Mark Lauge Pedersen arbejder med alle typer af straffesager, og han er særligt interesseret i sager om økonomisk kriminalitet. Udover straffesager varetager og forbereder Mark Lauge Pedersen også skattesager.

Mark Lauge Pedersen har tidligere arbejdet i Fogedretten i Randers, hvor han afholdte fogedretsmøder samt sad med behandling af betalingspåkrav.

Mangler du advokathjælp?